Drive Sprocket

Aranzman

Aranzman

Središnji lančanik mora biti postavljen u srednji položaj širine transportne trake, kako bi se osiguralo da će smjer transporta zadržati usklađeno kretanje tijekom rada transportne trake.Pogonski/prazni lančanici moraju biti fiksirani pomoću prstenova u obliku slova C sa obe strane, kako bi se osiguralo da su lančanici zaključani u pravom položaju.Ovi lančanici će osigurati pozitivnu stazu kako bi traka pravilno radila između bočnih okvira transportera.

Osim što se središnji lančanik mora postaviti u srednji položaj osovine, ostale lančanike nije potrebno fiksirati;dozvoljeno im je da se slobodno zahvate sa remenom u situaciji termičkog širenja i skupljanja. Ova metoda pogona može spriječiti pogrešno zakačenje remena i lančanika.

Što se tiče rasporeda razmaka između lančanika, pogledajte Razmak lančanika u lijevom meniju.

Raspored lančanika okretne transportne trake

Lančanik-Raspored-okretanja-Transportna traka

Prilikom postavljanja lančanika, razmak neće biti veći od 145 mm, a središnji lančanik mora biti fiksiran pričvrsnim prstenovima.

Kada je dužina transportnog sistema manja od 4 puta širine trake, razmak nije veći od 90 mm.Razmak između vanjskog lančanika i ruba remena mora biti veći od 45 mm.

Što se tiče rasporeda razmaka između lančanika, pogledajte Razmak lančanika u lijevom meniju.

Dijagram razmaka lančanika serije 100

Dijagram razmaka lančanika serije-100

Bilješke

Gornji grafikon je podatak o razmaku centra lančanika;ovi podaci su približni i samo za referencu.Molimo da date prioritet stvarnom položaju u kojem se lančanici zahvate sa remenom tokom projektovanja i obrade.

Molimo pogledajte podatke o krivulji i postavite razmak prilikom ugradnje lančanika.Mora biti dodijeljen u prosjeku i manji od podataka krive.

Dijagram razmaka lančanika serije 200

Dijagram razmaka lančanika serije-200

Bilješke

Gornji grafikon je podatak o razmaku centra lančanika;ovi podaci su približni i samo za referencu.Molimo da date prioritet stvarnom položaju u kojem se lančanici zahvate sa remenom tokom projektovanja i obrade.

Molimo pogledajte podatke o krivulji i postavite razmak prilikom ugradnje lančanika.Mora biti dodijeljen u prosjeku i manji od podataka krive.

Dijagram razmaka lančanika serije 300

Dijagram razmaka lančanika serije-300

Bilješke

Gornji grafikon je podatak o razmaku centra lančanika;ovi podaci su približni i samo za referencu.Molimo da date prioritet stvarnom položaju u kojem se lančanici zahvate sa remenom tokom projektovanja i obrade.

Molimo pogledajte podatke o krivulji i postavite razmak prilikom ugradnje lančanika.Mora biti dodijeljen u prosjeku i manji od podataka krive.

Dijagram razmaka lančanika serije 400

Dijagram razmaka lančanika serije-400

Bilješke

Gornji grafikon je podatak o razmaku centra lančanika;ovi podaci su približni i samo za referencu.Molimo da date prioritet stvarnom položaju u kojem se lančanici zahvate sa remenom tokom projektovanja i obrade.

Molimo pogledajte podatke o krivulji i postavite razmak prilikom ugradnje lančanika.Mora biti dodijeljen u prosjeku i manji od podataka krive.

Dijagram razmaka lančanika serije 500

Dijagram razmaka lančanika serije-500

Bilješke

Gornji grafikon je podatak o razmaku centra lančanika;ovi podaci su približni i samo za referencu.Molimo da date prioritet stvarnom položaju u kojem se lančanici zahvate sa remenom tokom projektovanja i obrade.

Molimo pogledajte podatke o krivulji i postavite razmak prilikom ugradnje lančanika.Mora biti dodijeljen u prosjeku i manji od podataka krive.

unakrsno i paralelno

unakrsno i paralelno

Prilikom primjene transportnih traka za poprečno povezivanje, posebna pažnja se mora obratiti na fiksni način lančanika.

Kada se transporter B siječe sa transporterom A, lančanik transportera A koji je blizu transportera B mora biti fiksiran.Osim toga, vrijednost D transportera A (Tabela 9) mora biti smanjena, a razmak se mora dodati vrijednosti D na strani C. Sve tolerancije ekspanzije transportera A čuvaju se na strani C kako bi se postigao najbolji efekat spajanja.

Raspored lančanika za paralelno povezivanje transportera

Raspored lančanika za paralelno povezivanje transportera

Prilikom primjene transportnih traka za paralelno povezivanje potrebno je posebno voditi računa o fiksiranju pogonskog lančanika oba transportera na strani koja je blizu drugog transportera.Za vrijednost D, molimo pogledajte ilustraciju koja je gore spomenuta i rezervirajte razmak tolerancije ekspanzije na strani C kako bi se razmak između okvira dva transportera smanjio na najnižu granicu kada se temperatura promijeni.

Idle Sprocket

Centarlančanik osovine u praznom hodu treba fiksirati pomoću prstenova za držanje, kako bi se osiguralo da će smjer transporta biti ravan bez iskosa.Broj pogonskih lančanika minus 2 je broj lančanika u praznom hodu.Razmak mora biti prosječno raspoređen na osovini.Količina lančanika u praznom hodu ne može biti manja od 3 komada.Molimo pogledajte Razmak lančanika u lijevom meniju.

Raspored lančanika u praznom hodu za okretanje transportne trake

Uređenje lančanika u praznom hodu za okretanje transportne trake

Razmak lančanika na osovini u praznom hodu neće biti veći od 150 mm tokom projektovanja.Ako je sistem transportera projektovan u dvosmernom transportu, raspored lančanika u praznom hodu treba da bude isti kao i pogonskih lančanika.Molimo pogledajte Razmak lančanika u lijevom meniju.

Intermitent Operation

Intermitent-Operation

Dok je transporter u povremenom radu, lako će doći do pojave pomeranja trake sa obe strane i prouzrokovati nepravilan zahvat između trake i lančanika.Slobodni lančanici će se pomjeriti prema obje strane osovine jer nisu pričvršćeni prstenovima za pričvršćivanje.Ako se stanje ne prilagodi, to će uticati na rad transportera.

Heksagonalni adapter

Heksagonalni adapter

Za transport laganog utovara proizvoda, pogonsko vratilo/vratilo u praznom hodu može usvojiti adapter okruglog provrta umjesto obrade kvadratnog vratila.Preporučuje se za primenu u radnoj sredini sa malim opterećenjem i trakom čija je širina unutar 450mm.

Retainer Rings

Prstenovi
DS Kod m Tr Dr

Square
Shaft

38 mm 52 2,2 mm 2 mm 47,8 mm
50 mm 68 2,7 mm 5 mm 63,5 mm
64 mm 90 3,2 mm 3 mm 84,5 mm

Okrugli
osovina

?30 mm 30 1,8 mm 1,6 mm 27,9 mm
?45 mm 45 2,0 mm 1,8 mm 41,5 mm